MEGTEKINTÉSI  NYILATKOZAT

 

Alulírott: ................................................................................. szem. ig. szám.: ..............................

telefonszám: ...............................................  e-mail cím: ...................................................................

Lakcím: ............................................................................................................................................. a mai napon megtekintettem Magasmarti Anikó vezetésével a :

1.) ......................................................................................................................................................

(ár: ..................................................................................................................................................... )

2.).......................................................................................................................................................

(ár: ..................................................................................................................................................... )

3.) ......................................................................................................................................................

(ár: ..................................................................................................................................................... )

szám alatt található ingatlan(ok)at.

Az ingatlan-bemutatáson résztvevő egyéb személy (családtag, szülő, rokon, barát, meghatalmazott személy, stb.):

1., Név: .............................................................................................................................................

2., Név: .............................................................................................................................................

 A megtekintés Magasmarti Anikóval megbízási szerződés alapján történt, célja az ingatlan vételével, bérlésével kapcsolatos.

 

Alulírott megtekintő kijelentem, hogy a Magasmarti Anikó (8220 Balatonalmádi, Fehérkereszt u. 5.) által bemutatott ingatlant először, a fenti ingatlaniroda mutatta be. Az irodával együttműködöm, amennyiben a megtekintett ingatlanra adásvételi szerződést / bérleti szerződést kívánok kötni, úgy kötelező érvényűnek tartom értesíteni az irodát a szerződéskötés helyéről, idejéről.

Az iroda a szerződés megkötését a hatósági nyilvántartások alapján jogosult ellenőrizni, a szerződés másolatát elkérni. Kérjük, hogy az ingatlan megtekintése után, abban az esetben is keresse fel irodánkat – telefonon, vagy személyesen -, amennyiben az ingatlant nem kívánja megvásárolni / kibérelni.

 

 

Balatonalmádi, 2010. ...................................................... ............... nap

 

Találkozó helye: ..............................................................  

Időpontja ...........................  h

 

                         ...............................................                     ..........................................................                                          

                              Magasmarti Anikó                           Az ingatlant megtekintő személy