Cut & Paste Dolphin Tabs Menu
Az eladó és a Csudijó-Studió Kft., mint közvetítő között létrejövő szerződés teljes szövege.
Az értékbecslés célja és szerepe az ingatlan forgalmi értékének meghatározásában.
Az ingatlanközvetítő iroda által rendelkezésre bocsájtott címjegyzék átvételének igazolása.
Az ingatlan adásvételével összefüggő ingatlanátírási illetékek és kedvezmények.
A létrejött közvetítési szerződésben szereplő ingatlan műszaki, ár és egyéb adatai (Ingatlan Adatlap).
Az ingatlan értékbecslésére vonatkozó megbízási szerződés.
Adózás, ingatlan értékesítéséből származó jövedelmek esetén.
Az új (2012. évi) szocialpolitikai támogatás.